Text Size
   

Νταλίκα - Κατηγορία Ε΄

ΕΝΤΥΠΑ
Έντυπο Α5
Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:
  • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
  • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
  • Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ' τουλάχιστον.
  • Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης οχημάτων με ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος κατώτερο ή ίσο με 7,5 τόνους ή το 21ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης οχημάτων οποιουδήποτε βάρους. Άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ΄+Ε΄, για οχήματα οποιουδήποτε βάρους, χορηγείται και σε πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων, το οποίο έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία ή Λιχτενστάιν.
  • Να επιτύχει σε πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική πρακτική εκπαίδευση.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (έντυπο Α5)
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
3. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης
4. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
5. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 6 Ευρώ
6. Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 108,15 ευρώ
7. Φωτοαντίγραφο της τυχόν κατεχόμενης άδειας οδήγησης
8. Παράβολο 30 € από Εθνική Τράπεζα για την εκτύπωση
9. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (έντυπο)
Παρατηρήσεις
Δικαιολογητικό 2: Αν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ηλικία του ενδιαφερόμενου, τότε κατατίθεται υποχρεωτικά και οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο στοιχείο (πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, πιστοποιητικό γέννησης κλπ.) από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
  • Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
  • Για την επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης στην κατηγορία Γ΄+Ε΄, χορηγείται νέο έντυπο. Κατά την παραλαβή του νέου κατατίθεται υποχρεωτικά το προηγούμενο για να ακυρωθεί.
  • Ο κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης Γ΄+Ε΄ μπορεί να οδηγεί και οχήματα της κατηγορίας Β΄+Ε΄.
  • Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλη άδεια οδήγησης, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άλλη, στην οποία θα ενσωματωθούν οι κατηγορίες της παλαιάς άδειας).


Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΈντυπο Α5

Πώς λειτουργεί ένας κινητήρας :

Μία πολύ καλή γραφική αναπαράσταση από την ομάδα της FORD, δείχνοντας μας πώς λειτουργεί ένας κινητήρας αυτοκινήτου.

Ζώνη Ασφαλείας :

Το 70% των ατυχημάτων συμβαίνουν σε μικρές ταχύτητες (κάτω από 60 χλμ) όπου η προστασία της ζώνης είναι πολύ αποτελεσματική.

Οικολογική Οδήγηση :

15 δισ.ευρώ κοστίζουν στους Έλληνες τα καύσιμα για κίνηση των οχημάτων, τα οποία εκπέμπουν 34 εκατ τόνους διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κάθε χρόνο.