Σχολή Οδηγών Ιωάννη Κευγά

Τι χρειάζεται για ανανέωση διπλώματος

Slider

Ανανέωση διπλώματος

Αναθεώρηση Άδειας Ικανότητας Οδηγού
Επαγγελματικού Διπλώματος.

Δικαιολογητικά:

• 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
• Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
• Φωτοτυπία άδειας οδήγησης ή την πρωτότυπη εάν έχει λήξει.
• Α.Μ.Κ.Α
• Α.Φ.Μ.
• Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού πληρωμής (αμοιβή 10 €).
• Βεβαίωση Παθολόγου και φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού πληρωμής (αμοιβή 10 €).
• Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.(παρέχεται από τη σχολή).
• Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης. (παρέχεται από τη σχολή).
• Παράβολο ενοποιημένο 98€ (e-paravolo) (κωδ:36).


Η νέα άδεια ισχύει για 5 χρόνια.

Αναθεώρηση Άδειας Ικανότητας Οδηγού
άνω των 65 ετών.

Δικαιολογητικά:

• 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
• Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
• Φωτοτυπία άδειας οδήγησης ή την πρωτότυπη εάν έχει λήξει.
• Α.Μ.Κ.Α
• Α.Φ.Μ.
• Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού πληρωμής (αμοιβή 10 €).
• Βεβαίωση Παθολόγου και φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού πληρωμής (αμοιβή 10 €).
• Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.(παρέχεται από τη σχολή).
• Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης. (παρέχεται από τη σχολή).
• Παράβολο ενοποιημένο 98€ (e-paravolo) (κωδ:36).


Η ανανέωση της άδειας οδήγησης μέχρι τα 80 έτη γίνεται κάθε 3 χρόνια.

Ανανέωση Διπλώματος Οδήγησης
άνω των 80 ετών

Δικαιολογητικά

• 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
• Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
• Φωτοτυπία άδειας οδήγησης ή την πρωτότυπη εάν έχει λήξει.
• Α.Μ.Κ.Α
• Α.Φ.Μ.
• Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού πληρωμής (αμοιβή 10 €).
• Βεβαίωση Παθολόγου και φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού πληρωμής (αμοιβή 10 €).
• Βεβαίωση Νευρολόγου ή Ψυχίατρου και φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού πληρωμής (αμοιβή 10 €).
• Βεβαίωση Ωτορινολαρυγγολόγου και φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού πληρωμής (αμοιβή 10 €).
• Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.(παρέχεται από τη σχολή).
• Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης. (παρέχεται από τη σχολή).
• Παράβολο ενοποιημένο 98€ (e-paravolo) (κωδ:36).


Από την ηλικία των 80 ετών ανανέωση κάθε 2 χρόνια. Απαιτείται εξέταση από ιατρούς των ειδικοτήτων:

Παθολόγου, Οφθαλμιάτρου, Ωτορινολαρυγγολόγου & Νευρολόγου ή Ψυχίατρου.