Σχολή Οδηγών Ιωάννη Κευγά

Τι χρειάζεται για το δίπλωμα μοτοσυκλέτας από 50cc έως 400cc και άνω

Slider

Επίλεξε την κατηγορία διπλώματος οδήγησης μηχανής που σε ενδιαφέρει και ζήσε το αίσθημα ελευθερίας που σου προσφέρουν οι δύο τροχοί!

50new

Δίπλωμα Οδήγησης έως 50cc
Από 16 ετών

125new2

Δίπλωμα Οδήγησης έως 125cc
Από 18 ετών

400cc

Δίπλωμα Οδήγησης έως 35Kw
Από 20 ετών

ya400up

Δίπλωμα Οδήγησης άνω των 35Kw
Από 24 ή από 22 εάν υπάρχει το Α2

Δικαιολογητικά

 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Α.Μ.Κ.Α
 • Α.Φ.Μ.
 • Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών (10 €+10 €).
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.(παρέχεται από τη σχολή)
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης. (παρέχεται από τη σχολή)
 • 1 Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 50€.
 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€.
 • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.) αξίας 15€.
 • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης Δοκιμασιών Και Συμπεριφοράς αξίας 15€.
 • 1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 18€.

 

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα:

Για το δίπλωμα αυτό θα πρέπει να κάνετε 21 ώρες θεωρητικά μαθήματα Κ.Ο.Κ. και 11 ώρες θεωρητικά μαθήματα MOTOκαι 14 πρακτικά μαθήματα οδήγησης.

 

Η Κατηγορία AMπεριλαμβάνει τα :

 • Δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα, με μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα, 45 km/h  ή με ισχύ έως 4KW για ηλεκτρικό κινητήρα.
 • Ελαφρό τετράκυκλομέγιστης ταχύτητας 45km/h, μάζας κενού οχήματος έως 350 kg και κυλινδρισμού έως 50cm³ ή με ισχύ έως 4KW για ηλεκτρικό κινητήρα.
 • Κινητήρα κυβισμού μέχρι και 50 cm3.

 

Επιπλέον Προυποθέσεις:

 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει κλείσει το 16ο έτος της ηλικίας του.
 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός να έχει άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας για 6 συνεχείς μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.
 • Να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση και από τους 2 κηδεμόνες που θα του επιτρέπει να βγάλει άδεια οδήγησης και να είναι θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής τους.

Δικαιολογητικά για αρχικό δίπλωμα

 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Α.Μ.Κ.Α
 • Α.Φ.Μ.
 • Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών (10 €+10 €).
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.(παρέχεται από τη σχολή).
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης. (παρέχεται από τη σχολή).
 • 1 Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 50€.
 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€.
 • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.) αξίας 15€.
 • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης Δοκιμασιών Και Συμπεριφοράς αξίας 15€.
 • 1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 18€

 

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα:

Για το δίπλωμα αυτό θα πρέπει να κάνετε 21 ώρες θεωρητικά μαθήματα Κ.Ο.Κ. και 11 ώρες θεωρητικά μαθήματα MOTOκαι 14 πρακτικά μαθήματα οδήγησης.

 

Η Κατηγορία A1 περιλαμβάνει τα :

 • Μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 kW (14,75 hp) και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg
 • Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp) | (1kw = 1,36 hp).

 

Επιπλέον Προυποθέσεις:

 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός να έχει άδειαδιαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας για 6 συνεχείς μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

Δικαιολογητικά για επέκταση διπλώματος

 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Φωτοτυπία διπλώματος.
 • Α.Φ.Μ.
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.(παρέχεται από τη σχολή).
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης. (παρέχεται από τη σχολή).
 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€.
 • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.) αξίας 15€.
 • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης Δοκιμασιών Και Συμπεριφοράς αξίας 15€.
 • 1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 27,02€.

 

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα:

 • Για το δίπλωμα αυτό θα πρέπει να κάνετε 11 ώρες θεωρητικά μαθήματα MOTO και 12 πρακτικά μαθήματα οδήγησης.
 • Σε περίπτωση επέκτασης διπλώματος από μικρότερης κατηγορίας μοτοσυκλέτα σε μεγαλύτερη χρειάζονται μόνο 7 πρακτικά μαθήματα.

 

Η Κατηγορία A1 περιλαμβάνει τα :

 • Μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 kW (14,75 hp) και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg
 • Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp) | (1kw = 1,36 hp).

 

Επιπλέον Προυποθέσεις:

 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός να έχει άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας για 6 συνεχείς μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

Δικαιολογητικά για αρχικό δίπλωμα

 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Α.Μ.Κ.Α
 • Α.Φ.Μ.
 • Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών (10 €+10 €).
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.(παρέχεται από τη σχολή)
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης. (παρέχεται από τη σχολή)
 • 1 Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 50€.
 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€.
 • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.) αξίας 15€.
 • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης Δοκιμασιών Και Συμπεριφοράς αξίας 15€.
 • 1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 18€.

 

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα:

Για το δίπλωμα αυτό θα πρέπει να κάνετε 21 ώρες θεωρητικά μαθήματα Κ.Ο.Κ. και 11 ώρες θεωρητικά μαθήματα MOTO και 14 πρακτικά μαθήματα οδήγησης.

 

Η Κατηγορία A2 περιλαμβάνει τα :

Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW (46,94 hp) και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg.

 

Επιπλέον Προϋποθέσεις:

 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει κλείσει το 20ο έτος της ηλικίας του.
 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός να έχει άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας για 6 συνεχείς μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

Δικαιολογητικά για επέκταση διπλώματος

 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Φωτοτυπία διπλώματος.
 • Α.Φ.Μ.
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.(παρέχεται από τη σχολή)
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης. (παρέχεται από τη σχολή)
 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€.
 • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.) αξίας 15€.
 • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης Δοκιμασιών Και Συμπεριφοράς αξίας 15€.
 • 1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 27,02€.

 

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα:

 • Για το δίπλωμα αυτό θα πρέπει να κάνετε 11 ώρες θεωρητικά μαθήματα MOTO και 12 πρακτικά μαθήματα οδήγησης.
 • Σε περίπτωση επέκτασης διπλώματος από μικρότερης κατηγορίας μοτοσυκλέτα σε μεγαλύτερη χρειάζονται μόνο 7 πρακτικά μαθήματα.

 

Η Κατηγορία A2 περιλαμβάνει τα :

Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW (46,94 hp) και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg.

 

Επιπλέον Προϋποθέσεις:

 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει κλείσει το 20ο έτος της ηλικίας του.
 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός να έχει άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας για 6 συνεχείς μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

Δικαιολογητικά για αρχικό δίπλωμα

 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Α.Μ.Κ.Α
 • Α.Φ.Μ.
 • Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών (10 €+10 €).
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.(παρέχεται από τη σχολή)
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης. (παρέχεται από τη σχολή)
 • 1 Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 50€.
 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€.
 • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.) αξίας 15€.
 • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης Δοκιμασιών Και Συμπεριφοράς αξίας 15€.
 • 1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 18€.

 

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα:

Για το δίπλωμα αυτό θα πρέπει να κάνετε 21 ώρες θεωρητικά μαθήματα Κ.Ο.Κ. και 11 ώρες θεωρητικά μαθήματα MOTO και 14 πρακτικά μαθήματα οδήγησης.

 

Η Κατηγορία A περιλαμβάνει τα :

 • Μοτοσικλέτες οποιασδήποτε ισχύος ή σχέσης ισχύος / βάρους ή κυβισμού.
 • Μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp).

 

Επιπλέον Προϋποθέσεις:

 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει κλείσει το 24ο έτος της ηλικίας του ή το22ο έτος της ηλικίας του και να έχει στην κατοχή του για 2 έτη την άδεια οδήγησης Α2.
 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός να έχει άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας για 6 συνεχείς μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

Δικαιολογητικά για επέκταση διπλώματος

 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Φωτοτυπία διπλώματος.
 • Α.Φ.Μ.
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.(παρέχεται από τη σχολή)
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης. (παρέχεται από τη σχολή)
 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€.
 • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.) αξίας 15€.
 • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης Δοκιμασιών Και Συμπεριφοράς αξίας 15€.
 • 1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 27,02€.

 

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα:

 

 • Για το δίπλωμα αυτό θα πρέπει να κάνετε 11 ώρες θεωρητικά μαθήματα MOTO και 12 πρακτικά μαθήματα οδήγησης.
 • Σε περίπτωση επέκτασης διπλώματος από μικρότερης κατηγορίας μοτοσυκλέτα σε μεγαλύτερη χρειάζονται μόνο 7 πρακτικά μαθήματα.

 

Η Κατηγορία A περιλαμβάνει τα :

 • Μοτοσικλέτες οποιασδήποτε ισχύος ή σχέσης ισχύος / βάρους ή κυβισμού.
 • Μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp).

 

Επιπλέον Προϋποθέσεις:

 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει κλείσει το 24ο έτος της ηλικίας του ή το22ο έτος της ηλικίας του και να έχει στην κατοχή του για 2 έτη την άδεια οδήγησης Α2.
 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός να έχει άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας για 6 συνεχείς μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.