Σχολή Οδηγών Ιωάννη Κευγά

Τι χρειάζεται για το δίπλωμα αυτοκινήτου Κατηγορίας Β'

Slider

Δικαιολογητικά

 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Α.Μ.Κ.Α
 • Α.Φ.Μ.
 • Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών(10 €+10 €).
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.(παρέχεται από τη σχολή).
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης. (παρέχεται από τη σχολή).
 • 1 Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 50€.
 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€.
 • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.) αξίας 15€.
 • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης Δοκιμασιών Και Συμπεριφοράς αξίας 15€.
 • 1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 18€

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα:

Για το δίπλωμα αυτό θα πρέπει να κάνετε 21 ώρες θεωρητικά μαθήματα Κ.Ο.Κ. και 25 πρακτικά μαθήματα οδήγησης.

Κατηγορία Β είναι τα :

 • Επιβατικά έως 9 θέσεων μαζί με την θέση του οδηγού.
 • Φορτηγά έως 3500 kgr μικτού βάρους.
 • Δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr.

Επιπλέον Προϋποθέσεις:

Ο ενδιαφερόμενος να έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός να έχει άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας για 6 συνεχείς μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.