Σχολή Οδηγών Ιωάννη Κευγά

Χορήγηση και ανανέωση άδειας ταξί

Slider

Χορήγηση και ανανέωση άδειας ταξί

Χορήγηση Ειδικής Άδειας Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ)

Δικαιολογητικά:

• Υπεύθυνη Δήλωση για χορήγηση ή ανανέωση άδειας ταξί (επικυρωμένη).
• 5 φωτογραφίες έγχρωμες (οι 3 προσκομίζονται στους γιατρούς).
• Φωτοτυπία ταυτότητας.
• Φωτοτυπία διπλώματος.
• Παράβολο 50€ (κωδ:2986)
• Παράβολο 20€ για συμμετοχή σε θεωρητική εξέταση (ΕΔΧ) (κωδ:8151).
• Απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου.
• Ιατρικό Πιστοποιητικό από Οφθαλμίατρo, Παθολόγο και Ψυχίατρο (ΟΜΑΔΑ 2).
(εάν έχει άλλο επαγγελματικό δίπλωμα σε ισχύ δεν πάει στους γιατρούς).
• Να είναι τουλάχιστον 21 ετών και να μην έχει ξεπεράσει το 69ο έτος της ηλικίας του.

Ανανέωση άδειας ταξί

Δικαιολογητικά:

• Η κάρτα ΕΔΧ.
• Υπεύθυνη Δήλωση (επικυρωμένη).
• 4 έγχρωμες φωτογραφίες.
• Φωτοτυπία ταυτότητας.
• Φωτοτυπία διπλώματος.
• Παράβολο των 50€.
• Εάν η κάρτα έχει λήξει πάνω από εξάμηνο χρειάζεται πενταπλάσιο παράβολο 250€ (κωδ:2988).
• Ιατρικό Πιστοποιητικό από Οφθαλμίατρο, Παθολόγο & Ψυχίατρο (ΟΜΑΔΑ 2).
(Εάν δεν υπάρχει άλλο επαγγελματικό σε ισχύ).