Σχολή Οδηγών Ιωάννη Κευγά

Μεταβίβαση αυτοκινήτου η μηχανής

Slider

Μεταβίβαση αυτοκινήτου η μηχανής

Για μεταβίβαση αυτοκινήτου η μηχανής

1. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή της Άδειας Παραμονής ή Ταυτότητα Ευρωπαίου Πολίτη αθεώρητη.
2. Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
3. Άρση παρακράτησης κυριότητας (από την αντιπροσωπεία), στην περίπτωση που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας, στο πεδίο των παρατηρήσεων, η φράση “ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ”.
4. Βεβαίωση τελών από την εφορία (τμήμα αυτοκινήτων) για όλα τα έτη που είχε ο ιδιοκτήτης το όχημα στην κατοχή του (αναλυτικά όλα τα έτη ένα – ένα).
5. Ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ), εφόσον το όχημα υποχρεούται να διαθέτει (όχημα άνω των 4 ετών και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα εισαγωγής).
6. Ποσό παραβόλου ανάλογα με τον κυβισμό και το ποσοστό μεταβίβασης του οχήματος.
• Ο πωλητής και ο αγοραστής τυπώνουν την εξουσιοδότηση και συμπληρώνουν τα στοιχεία τους.
• Ο αγοραστής τυπώνει την Αίτηση Μεταβίβασης αυτοκινήτου και συμπληρώνει τα στοιχεία του, καθώς και τον αριθμό του οχήματος.

Πηγαίνετε στο πλησιέστερο ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας με την αίτηση και τις εξουσιοδοτήσεις με το γνήσιο της υπογραφής και τέλος.